Hướng dẫn tạo mã QR cho các cửa hàng, cơ sở kinh doanh

Posted on 30-09-2021 14:12:59

Điều kiện bắt buộc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ là phải tạo điểm quét mã QR để khách đến mua hàng khai báo.

Dưới đây là hướng dẫn đối với các cơ sở kinh doanh trong việc khai báo, đăng ký mã QR phục vụ công tác phòng dịch COVID-19:

0 Comments

Bình luận :

Copyright thienchau89 © 2021. All rights reserved.