Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử theo Thông Tư 78 trên Sinvoice 1.0

Posted on 02-04-2022 12:00:47

Để lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 trên hệ thống Sinvoice 1.0 bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào quản lý hóa đơn/ chọn lập hóa đơn

Bước 2: Nhập các thông tin hóa đơn

Bước 3: Nhấn “lưu nháp” 


0 Comments

Bình luận :

Copyright thienchau89 © 2021. All rights reserved.