Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử TT32 sang Thông Tư 78 trên hệ thống SInvoice 2.0

Posted on 02-04-2022 11:56:21

Để lập và nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Thông Tư 78, trên hệ thống SInvoice 2.0; Bạn thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Thêm mới mẫu hóa đơn

- Bước 2: Thêm mới ký hiệu hóa đơn

- Bước 3: Lập thông báo phát hành.


0 Comments

Bình luận :

Copyright thienchau89 © 2021. All rights reserved.